Geschiedenis

De website van Robin Hood wordt regelmatig aangepast, daarbij is de actualiteit belangrijk. Maar naast de actualiteit is de geschiedenis van de vereniging ook interessant. Tenslotte ben je geworden wie je bent door wat je hebt meegemaakt en dat geldt ook voor een sportvereniging.

Robin Hood kent een rijke geschiedenis met ups en downs, waarbij de "ups" in de verhalen blijven voortleven en de "downs" voor het merendeel zijn vergeten. Bij bezoek aan toernooien elders in het land worden we af en toe aangesproken door schutters die in een grijs verleden een toernooi in Steenwijk schoten of een anekdote vertellen die met Robin Hood te maken heeft. Zoals die schutter uit Tienray die vertelde dat hij als jonge schutter met zijn vereniging met de bus naar Steenwijk kwam om een toernooi in de Meenthe te schieten. Trots liet hij de prijs zien die nog altijd in de prijzenkast van hun clubhuis staat. Of die schutter uit Lelystad die enthousiast vertelde over de voorvallen die hij meemaakte toen hij, begin jaren '80, samen met een schutter van Robin Hood naar diverse landelijke toernooien en trainingen reed.

We kunnen hier natuurlijk niet compleet zijn in de geschiedenis van Robin Hood, want elke schutter van Robin Hood heeft zijn eigen verhaal en zal dat zelf het best kunnen vertellen. Schutters die al lang lid zijn van de vereniging weten vaak veel te vertellen en in de loop van de tijd worden de verhalen steeds mooier.

Op 13 september 1967 is de Vereniging van Handboogschutters Robin Hood opgericht. Initiatiefnemer was de heer J.J. Smit, samen met zijn echtgenote. Het was de eerste handboogsportvereniging ten noorden van Arnhem.
De eerste jaren werden vooral toernooien binnen de vereniging gehouden. Zo werd gestreden om de titel Koningschutter, maar ook werden er toernooien gehouden met Pasen en er werden zogenaamde afvalwedstrijden georganiseerd. De reisafstand naar andere verenigingen was te groot om deel te nemen aan toernooien. Dat was ook de reden om in eerste instantie geen lid te worden van de Nederlandse Handboog Bond. Toen het niveau van de leden omhoog ging ontstond er toch behoefte om deel te nemen aan wedstrijden en begin zeventiger jaren werd Robin Hood lid van de NHB.
Er werd veel tijd besteed aan het promoten van de sport en het werven van leden. Zo was Robin Hood vaak met een kraampje bij plaatselijke evenemen- ten present en werden regelmatig demonstraties gegeven. Ook werd eens een instructiemiddag voor de regio georganiseerd waarbij vier NHB instructeurs nuttige informatie verstrekten over materiaal en techniek aan ruim 60 belang-stellenden uit de noordelijke provincies.

Robin Hood organiseerde toernooien in De Meenthe waar deelnemers uit heel het land kwamen. In 1972 waren er bijvoorbeeld 53 schutters, onder andere uit Amersfoort, Enschede, Hilversum, Rotterdam, Tienray en Venray. Ook werd er deelgenomen aan districtswedstrijden van de Bond. Eind zeventiger jaren werden er meer verenigingen opgericht in Noord Nederland.
In 1980 vierde de vereniging haar twaalf-en-een-half jarig jubileum met een toernooi in De Meenthe waar 110 schutters aan deelnamen. Bij de oprichting waren er 13 leden. Eind jaren zeventig nam dit af tot slechts 6 om na dit jubileumtoernooi weer toe te nemen tot boven de 20. De meeste tijd schom- melde het aantal leden rond de 20.
De trainingslocatie is in de loop van de jaren regelmatig gewijzigd. Zo werd er getraind op het veld achter café Sportlust, maar ook bij het dorpshuis in Kallenkote, in De Meenthe, bij de ijsbanen in Willemsoord en Steenwijk en in De Rackethal in Tuk. Later werd er weer getraind bij Sportlust en in de gym- zaal aan de Verlaatseweg en uiteindelijk op sportpark Nieuwe Gagels.
Ook nationaal liet Robin Hood zich zien. In 1980 plaatste mevrouw E.S. Smit-Vroons zich voor het nationaal kampioenschap in Kerkrade. Zij werd vijfde. In 1985 deed Jacob Beute mee aan de nationale jeugdkampioen- schappen in Middelbeers en werd eveneens vijfde.
Oprichter en jarenlang voorzitter de heer J.J. Smit werd omstreeks 1985 benoemd tot ere-voorzitter. Mevrouw E.S. Smit-Vroons kreeg een oorkonde als lid van verdienste. Zij bekleedde ondermeer ruim zeven jaar de functie van penningmeester.
In 1994 sloot Robin Hood zich aan bij de in dat jaar opgerichte Noord Nederlandse Handboog Federatie. De bekendheid van de vereniging groeide onder andere door publicaties in de pers.

Eind 2001 krijgen we, na overleg met de gemeente, de beschikking over een eigen veld op sportveld Nieuwe Gagels in Steenwijk. Het begin van een 10-jarig verblijf op dit sportpark. In de zomer van 2002 wordt de eerste pijlpunt-peilpunt uitgegeven, één kantje A4 dat de leden tijdens de trainingsuren kunnen lezen. Er is zeker belangstelling voor dit verenigingsorgaan en al gauw worden het twee kantjes en wordt het op papier uitgereikt. In datzelfde jaar krijgt Robin Hood een website en daarmee ontstaat een prachtige mogelijkheid om de vereniging meer bekendheid te geven. De schutters bezoeken steeds vaker toernooien in de regio en er worden ijverig verslagen geschreven voor de pijlpunt-peilpunt, die vanaf dat moment ook online verschijnt.
We ontdekken als vereniging opnieuw het begrip Koning en organiseren een koningsverschieting. De groep wedstrijdschutters wordt groter en door de contacten met andere verenigingen worden we ons steeds meer bewust van de beperkte mogelijkheden die we in Steenwijk hebben. In 2003 wordt daarom een beleidscommissie opgericht die eerst de wensen van de leden gaat inventariseren en daarna het eerste beleidsplan van een sportvereniging in Steenwijkerland aan de wethouder Sport presenteert. Kort en goed, we willen betere trainingsmogelijkheden en een eigen accommodatie. Ambitieus als we zijn willen we dat binnen 5 jaar realiseren...
De uitnodigingen voor toernooien worden allemaal nog per post verstuurd en dat maakt het lastig om in het "circuit" binnen te komen, want hoe weet je waar een club zit en wanneer ze een toernooi organiseren? Binnen de Noord Nederlandse Handboog Federatie loopt het redelijk maar de adressen wisselen regelmatig. We bezoeken een darts/archery toernooi in Zwolle, de eerste contacten buiten de Federatie zijn weer gelegd. Ook wordt het geven van clinics weer voorzichtig opgepakt. De brandweer uit Steenwijk komt met ruim 30 man in kleine groepjes bij ons schieten en ook een groep scouts wordt de beginselen van het boogschieten bijgebracht.

Het ledenaantal neemt vanaf 2004 sterk toe en we bezoeken met 15 schutters een handboogweekeinde op Texel, het zal de komende jaren een terugkerend ritueel worden. We gaan voor het eerst naar het Buulstoernooi, een bekend traditioneel toernooi in het Openluchtmuseum in Arnhem. Daar zien we zoveel prachtige bogen dat een aantal leden besluit om definitief hout te gaan schieten. Naast de Koningsverschieting voegen we ook de Lentekoning en de Kerstverschieting aan de agenda toe.
Die winter wordt de metaaldetector uit de materiaalwagen gestolen en als vervanging wordt Garret aangeschaft. Naast boogschieten gaan we ook samen naar de film, als het maar iets met boogschieten heeft te maken, zoals King Arthur en Alexander.
Ons eigen toernooi kan zich in toenemende belangstelling verheugen. Ook schutters uit Zwolle, van het darts/archery toernooi, zijn present. De deelname is zo groot, we moeten zelfs doelpakken lenen van Sagittarius in Emmen.

Er worden diverse units bekeken en beoordeeld op geschiktheid als clubaccommodatie. Niets is geschikt en het bouwen van een eigen home lijkt de enige weg. Na lang wikken en wegen wordt contact gezocht met de Handboogbond, want daar is expertise over het bouwen van accommodatie. Als we iets doen, willen we het goed doen en zelf hebben we onvoldoende kennis. Robin Hood heeft na 10 jaar een hernieuwde kennismaking met de NHB, geen van de gespreksdeelnemers gaat al zo lang mee in handboogland. Dat maakt het hernieuwde contact een stuk makkelijker.
In 2005 overschrijdt Robin Hood de grens van 50 leden. De deelname aan wedstrijden is groot, inschrijvingen van 15 schutters voor Bartje- Assen en Sagittarius-Emmen zijn geen uitzonderingen. Het inpakken van de materiaalwagen wordt steeds lastiger, we hebben teveel spullen, het past er niet in. Einde materiaalwagen, er wordt een heuse zeecontainer gekocht.
In de ledenvergadering wordt gesproken over de contacten met de NHB en veel leden vinden het belangrijk om aansluiting te zoeken bij de NHB. Op de vergadering wordt unaniem besloten dat Robin Hood per 1 januari 2006, na 11 jaar, weer lid wordt van de NHB.

Het lidmaatschap van de NHB maakt de wereld veel groter dan noordoost Nederland en met belangstelling hebben we de wedstrijdkalender bestudeerd. Er staan ook heel andere disciplines op dan het doelschieten dat wij kennen. Niet bang voor iets nieuws reizen we naar Laarbeek waar het enige indoor 3D-toernooi in Nederland wordt georganiseerd. De Texelronde bezoeken we dat jaar met 28 man (schutters en aanhang) en in de zomer van 2006 doen we op Texel voor het eerst mee met een veldronde. Bij Sagittarius in Emmen maken we kennis met het fenomeen Nachtverschieting. Ook de lange afstand-wedstrijden op Schokland (Schoklandronde) en bij Sint Sebastiaan in Zwolle (Sallandseronde) zijn interessante kennismakingen. Er volgen meer 3D- en veldrondes en vanaf dat moment scheiden onze wegen en kiest ieder zijn eigen discipline: doel, veld, 3D of traditioneel. Traditioneel blijkt dan weer goed te combineren met de andere disciplines en een verkleedpartij is altijd leuk, neem nou Buulstoernooi of Fort Erfprins. Op de vele toernooien wordt kennis gemaakt met schutters uit het hele land en het schept een band om ervaringen en kennis uit te wisselen. Ook houden we onze eerste eigen nachtverschieting met echte fakkels, vuurkorven en een barbecue. Het zal een terugkerend fenomeen worden.
De uitnodigingen voor de wedstrijden komen nu bijna allemaal digitaal binnen. Het zijn er ondertussen heel veel geworden en er wordt een wedstrijd-secretariaat in het leven geroepen om de uitnodigingen bij de leden bekend te maken.

In 2007 viert de vereniging een weekend lang haar 40-jarig jubileum. Op zaterdag is er een Open dag en een receptie met aansluitend barbecue en feest, gevolgd door het jaarlijkse toernooi op zondag.
Een nieuwe ervaring in 2008 is een roving mark op het strand van Texel en in augustus komt kyudo-vereniging Shudokan een demonstratie geven bij Robin Hood onder de naam Archery Overseas. Er wordt dat jaar door leden van de vereniging aan meer dan 30 verschillende toernooien in het land deelgenomen. Er worden trainingscursussen bij de NHB gevolgd en er wordt een cursus- programma voor nieuwe leden opgezet.

Begin januari 2010 bezoeken we het Archeon in Alphen aan den Rijn voor een 3D in traditionele stijl. Vonden we het een aantal jaren geleden nog koud in de winter, tegenwoordig draaien we ons hand niet om voor een beetje regen of sneeuw en schieten we ook in de winter buiten wedstrijden. Er wordt een oefendag 3D-schieten georganiseerd en we doen mee aan de IPC, een internationale indoorcompetitie. We houden een demo in jongerencentrum de Buze en bij de première van Robin Hood the movie zorgt een aantal leden dat het publiek naast het City-theater in Steenwijk voor vrijkaartjes kan schieten. Ook zijn we aanwezig bij de Dag van het Park dat bij Ramswoerthe wordt georganiseerd en in de zomer wordt voor de leden een workshop pijlen plakken georganiseerd. Er is veel informatie en die wordt in ruime mate uitge- wisseld. Dat jaar maken we kennis met de cloutshoot bij de Brediusschutters. Een uitdagende maar vooral gezellige belevenis.
Eind 2010 maken we kennis met De But '84, Petanqueclub in Steenwijk. In minder dan 2 maanden tijd wordt een plan uitgewerkt voor een gezamenlijke accommodatie en het plan wordt aan de gemeente gepresenteerd. De ideeën lijken uitvoerbaar en het plan voor accommodatie "Slingerbos" wordt door de gemeente overgenomen om nader uit te werken. We streven naar opening van de gezamenlijke accommodatie in 2012.

In 2011 wordt de "blacklight skihut"verschieting georganiseerd door enkele leden, een echte topper! Het Buulstoernooi is ter ziele maar er komen andere leuke traditionele toernooien voor in de plaats. Het Lage Landen riddertoernooi op de Doornenburg wordt bezocht. Een geweldig evenement met een echt kasteel en riddergevechten te paard, dat smaakt naar meer. Kort daarop viert Stavoren dat het 950 jaar stadsrechten heeft. Het feestje is geheel in middeleeuwse stijl, inclusief de zeer tot de verbeelding sprekende Slag bij Warns, en Robin Hood is er het hele weekend bij. Ook zijn we present bij de Low Lands shoot at the marks in het Roggebotzand die later dat jaar wordt georganiseerd.
We zijn te vinden op de midweekmarkt in Steenwijk waar bezoekers, dit jaar voor het eerst, onder begeleiding in een trailer kunnen handboogschieten. In de zomer wordt sportveld Nieuwe Gagels gerenoveerd en Robin Hood krijgt een tijdelijke lokatie toegewezen op de paardenwei langs het spoor. Daarna werkt Robin Hood mee aan de opening van het sportpark hoewel er in het park geen plaats meer is voor de handboogsport. Het bestuur van de NNHF is het niet eens met de beslissing van Robin Hood om weer lid te zijn van de NHB. Na vijf "gedoog"jaren wordt Robin Hood in 2011 geroyeerd door de NNHF.