De vereniging

De handboogschutters van Robin Hood komen één of meerdere keren per week uit de wijde omgeving naar Steenwijk om hun sport te beoefenen. Wij schieten in onze eigen accommodatie, een schiethal van 40 meter met kantine. Daarnaast geeft het de optie om zowel in de open lucht als overdekt te schieten.
 We kunnen daar tot een afstand van 40 m schieten. We trainen op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur, vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en zondags van 10.00 tot 16.00.

Gagelse weg 27 Steenwijk.

Robin Hood heeft ruim 50 leden en is lid van de Nederlandse Handboog Bond. Voor de handboogsport, en zeker in Noord Nederland, zijn we een redelijk grote vereniging.

De meeste leden schieten minstens één keer in de week en een groot aantal doet regelmatig mee aan wedstrijden. Handboogschieten is een sport die door iedereen beoefend kan worden. Robin Hood heeft mannen, vrouwen en jeugd vanaf 12 jaar in het ledenbestand. Door bij Robin Hood de introductiecursus te volgen kun je kennismaken met de handboog- sport, de cursus wordt op vrijdagavond gegeven. Je kunt bellen of mailen als je hiervoor belangstelling hebt.

Voor leden die nog niet over een eigen boog beschikken is er in beperkte mate de mogelijkheid om een boog te huren. Voor beginnende schutters is het in het algemeen aan te raden om eerst enige tijd met een huurboog te schieten, voordat een eigen boog wordt gekocht.

Kosten per januari 2018, door de penningmeester te innen via een factuur per e-mail, te voldoen door het lid per bankoverschrijving.

 
Jeugd
Lidmaatschap jeugdleden (t/m 17 jaar) € 12,60 per maand
Bijdrage NHB € 29,-- per jaar, dit wordt geïnd door middel van een spaardeel bij de contributie van € 2,50 per maand.
Bij lid worden na 1 Juli is de bijdrage voor de NHB € 14,50
Bij booghuur is de huurprijs € 7,00 per maand.


Voor kinderen van minder draagkrachtige ouders zijn er ook bij Robin Hood mogelijkheden om via het Jeugdsportfonds Steenwijkerland te sporten. Informatie vind je op jeugdsportfonds of bij onze secretaris.